ZGODOVINA

Podružnična šola Prežganje je bila zgrajena leta 1889. Prva adaptacija šole je bila narejena 1952 leta. Temeljita prenova in dozidava  se je izvajala v letih 1966, 1967 in 1968.

Zadnja prenova šole je bila leta 1997. Obnovitvena dela so trajala pol leta. Od meseca decembra 1996 do junija 1997. Šolska stavba je v tem času dobila novo kritino, fasado, okna, centralno ogrevanje, tla in sanitarije. V času obnove je 26 učencev šolo obiskovalo v župnišču na Prežganju, natančno od 6. januarja 1997 do junijskega zaključka pouka. Prvi in drugi razred je bil nastanjen v veroučni učilnici v pritličju, 3. in 4. razred pa v dnevni sobi v prvem nadstropju. V župnišču smo uporabljali tudi kuhinjo in sanitarije. Čeprav je bila naša začasna šola v župnišču drugačna, smo se v njej počutili dobro in varno.

S prvim septembrom 2010 je začelo teči štirinajsto leto našega bivanja v obnovljeni šoli.

V mesecu juliju 2010 smo prepleskali učilnici, jedilnico, kuhinjo in garderobo.

2.9. 2013 je minilo 16 let od zadnje obnove PŠ Prežganje. Še v jesenskem času načrtujemo temeljit zunanji premaz okenskih okvirjev. Vremenske razmere jim namreč ne prizanašajo prav v nobenem letnem času in les je ostal brez zaščite.

V času jesenskih počitnic, od 28.10. do 1.11. 2013, je hišnik Marjan Bučar nanesel zaščitni premaz na zunanji del okenskih okvirjev.

5.8. 2014 je učiteljica Mirka Vršič izpraznila občinsko stanovanje na PŠ Prežganje.


Prejšnja stran: Jutranje varstvo
Naslednja stran: Interesne dejavnosti