Interesne dejavnosti

V okviru interesnih dejavnosti poteka na šoli likovni krožek, ki ga vodi Anica Skubic. Obiskujejo ga učenci 1. in 2. razreda. Starejši učenci so vključeni v dramski krožek in ročno delo, pod mentorstvom Mirke Vršič.

Učiteljica Anja Rahne je mentorica angleških uric za učence od 1. do 4. razreda. Z učenci 4. razreda pa se druži še na kolesarskem krožku.

Učiteljica Maja Jančar vodi pevski zborček, ki ga sestavljajo učenci vseh štirih razredov.


Prejšnja stran: ZGODOVINA
Naslednja stran: Tekmovanja