Interesne dejavnosti

V okviru interesnih dejavnosti poteka na šoli likovni krožek, ki ga vodi Anica Skubic. Obiskujejo ga učenci 1. in 2. razreda. Starejši učenci so vključeni v dramski krožek in ročno delo, pod mentorstvom Mirke Vršič.


Prejšnja stran: ZGODOVINA
Naslednja stran: Tekmovanja