Jutranje varstvo

Jutranje varstvo se prične ob 6.15 uri in traja do pričetka pouka. Učence varujeta Mirka Vršič in Anica Skubic. V času do pouka se učenci igrajo, pogovarjajo, rišejo, izrezujejo, raziskujejo, pokažejo domačo nalogo …

Po pouku se 10 učencev odpelje v OPB Besnica. Nekateri so v podaljšano bivanje vključeni vsak dan, nekaj učencev pa je v oddelku podaljšanega bivanja le določene dneve v tednu. Do odhoda šolskega kombija v Besnico za učence skrbi Anica Skubic.


Prejšnja stran: Zaposleni
Naslednja stran: ZGODOVINA