Jutranje varstvo in podaljšano bivanje

Z jutranjim varstvom vsak dan pričnemo ob 6.30. Učenci pridejo v šolo z avtobusom, s šolskim kombijem, nekaj otrok pa pripeljejo starši. En učenec pride v šolo peš. V jutranjem varstvu je ob ponedeljkih učiteljica Mirka, vsak torek in sredo učiteljica Anica, v četrtek in petek pa učiteljica Anja.
Podaljšano bivanje se prične po pouku. Učiteljica Maja Jančar ima v skupini 20 učencev iz vseh štirih razredov. Učenci so v podaljšanem bivanju do 16. ure, glede na potrebe staršev pa so v šoli tudi do 16.30.


Prejšnja stran: Zaposleni
Naslednja stran: ZGODOVINA