Tekmovanja

Skozi šolsko leto večina učencev zavzeto tekmuje za bralno značko. Učenci, ki imajo rajši matematiko pa se udeležijo šolskega tekmovanja iz matematike, ki ga pripravi DMFA Slovenija. Učenci prvega in drugega razreda se udeležijo tudi tekmovanja Računanje je igra.

V okviru učenja angleščine učenci tekmujejo tudi za angleško bralno značko.

Učenci so vključeni še v tekmovanje Za čiste zobe ob zdravi prehrani, pod mentorstvom gospe Alenke Bedenčič, Zdravstveni dom Ljubljana.


Prejšnja stran: Interesne dejavnosti
Naslednja stran: Projekti