Zaposleni

Učiteljica Anica Skubic poučuje 1. in 2. razred.

Učiteljica Mirka Vršič poučuje 3. in 4. razred.

Učiteljica Anja Rahne poučuje 10 ur v 1. razredu ter angleški jezik v vseh štirih razredih.
V 3. in 4. razredu poučuje vse ure športa, v 1. in 2. eno uro športa in družbo v 4. razredu.

Učiteljica Maja Jančar poučuje v oddelku podaljšanega bivanja.

Gospa Valentina Avbelj je naša gospodinja.

Gospod Mirko Zupančič je naš hišnik.

Gospod Franci Židan in gospod Marjan Vrečar sta voznika šolskih kombijev.


Prejšnja stran: Potek pouka
Naslednja stran: Jutranje varstvo in podaljšano bivanje