V šolskem letu 2015/2016 bomo začeli uresničevati  projekt  ŠOLSKI VRT.